دفتر امور چاپ و نشر

خرید 814 عنوان کتاب در جلسات 634 و 635 هیات انتخاب و خرید کتاب
به گزارش دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسات 634 و 635 هیات انتخاب و خرید کتاب ...
تصویب خرید 322 عنوان کتاب در جلسه 633 هیات انتخاب و خرید کتاب
به گزارش دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 633 جلسه هیات انتخاب و خرید کتاب برگزار شد. در
انبار کتاب از تاریخ 1400/04/15 تا تاریخ 1400/04/31 تعطیل خواهد بود.
با توجه به انبارگردانی و تهیه گزارش سالانه از انبارکتاب هیات انتخاب و خرید کتاب و تغییر تاریخ آن به علت بحران کرونا، به اطلاع می­رساند...
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴