دفتر امور چاپ و نشر

خرید 316 عنوان کتاب در جلسه 632 هیأت انتخاب و خرید کتاب
در جلسه 632 هیأت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خرید 316 عنوان کتاب در 39 هزار نسخه تصویب شد.
تشدید نظارت بر چاپخانه های تهران و رفع مشکلات صنایع وابسته
تهران-ایرنا -مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با تاکید بر تشدید نظارت بر چاپخانه های استان، گفت: بهره وری مطلوب چاپ و صنایع وابسته، شناسایی
خرید 628 عنوان کتاب در جلسه 631 هیأت انتخاب و خرید کتاب
در جلسه 631 هیأت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خرید 628 عنوان کتاب در 120 هزار و 540 نسخه به مبلغ کل 54 میلیارد و 780 میلیون و 900
۱ صفحه ۲ از ۴ ۳ ۴