• تماس با ما

دفتر مدیرکل

 تلفن: 33966159 – 33966160  - فکس 33966158

آدرس: تهران – میدان بهارستان – خیابان کمال الملک – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – طبقه اول

 

واحد صادرات و واردات محصولات چاپی

تلفن: 38512417 – 38513284 فلکس: 33966158

آدرس: تهران – میدان بهارستان – خیابان کمال الملک – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – طبقه اول

 

واحد نظارت و ارزیابی صنعت چاپ

تلفن: 9 - 88699050  – فکس 88695612

آدرس: تهران سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان مطهری شمالی، کوی مروارید، جنب درمانگاه ماد

 

واحد صدور مجوز کارهای چاپی غیر کتابتلفن: 9 - 88699050 – فکس 88695612

آدرس: تهران سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان مطهری شمالی، کوی مروارید، جنب درمانگاه ماد