قانون ممنوعیت به کار گیری اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه

ماده واحده- به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالماسلام و معارف و فرهنگ  اسلامی ، دستگاههای قانون گذاری ، اجرایی و قضایی کشور و سازمانها ، شرکتهاو مؤسسات دولتی و کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکت ها ، سازمانها و نهادهای مذکور در بند (د) تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه موظفند از به کار بردن کلمات و واژه های بیگانه در گزارشها و مکاتبات، سخنرانیها و مصاحبه های رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژه ها بر روی کلیه تولیدات داخلی اعم از بخشهای دولتی و غیر دولتی که در داخل کشور عرضه می شود ممنوع است .

تبصره 1- فرهنگستان زبان و ادب فارسی باید بر اساس اصول و ضوابط مصوب خود برای واژههای مورد نیاز با الویت واژه هایی که کاربرد عمومی دارند رأساً یا با همکاری مراکز علمی واژه گزینی و یا واژه سازی کند و هر شش ماه یکبار گزارش فعالیتهای خود را به کمیسیون فرهنگ و ارشاد اسلامی و وسایل ارتباط جمعی و حسب مورد سایر کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .

تبصره 2- واژه هایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی وضع معادل را برای آنها ضروری نمی داند و نیز کلماتی که هنوز واژه فارسی معادل آنها از سوی فرهنگستان به تصویب نرسیده است از شمول این قانون مستثنی است .

تبصره 3- فرهنگستانهای علوم و علوم پزشکی دستگاههای آموزشی و پژوهشی ، دانشگاهها و دیگر سازمانهای علمی و فرهنگی مکلفند در زمینه واژه گزینی و واژه سازی تخصصی اقدام کنند و واژه های پیشنهادی خود را به تصویب فرهنگستان زبان و ادب فارسی برسانند .

تبصره 4- در مواردی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی در زمینه واژه گزینی و واژه سازی تخصصی خواستار همکاری دستگاهها و مراکز علمی ، آموزشی ، صنعتی و فرهنگی باشد ،‌ این دستگاهها و مراکز موظفند با فرهنگستان همکاری کنند .

تبصره 5 – کارخانه ها ، کارگاهها و اماکن تولیدی و خدماتی و تجاری موظفند ظرف متدت دو سا ل  از تاریخ ابلاغ این قانون اسامی تولیدات و ظرف مدت یک سال نام اماکن خود را به نامها و واژه های غیر بیگانه برگردانند .

تبصره 6- چاپ خانه ها ، مراکز طبع و نشر، روزنامه ها و سایر مطبوعات مکلف  به رعایت این قانون هستند و در صورت تخلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف  است مطابق تبصره هشتم همین قانون با آنها رفتار کند .

تبصره 7- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از به کار گیری واژه های نا مأنوس بیگانه خودداری کند و ضوابط  دستوری  زبان فارسی معیار  را رعایت نماید ، سازمان صدا و سیما ی جمهوری اسلامی ایران و کلیه دستگاههای مذکور در ماده واحده موظفند واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی را پس از ابلاغ در تمامی موارد به کار ببرند .

تبصره 8-  تولید و توزیع کنندگان کالاها و صاحبان مراکز کسب و پیشه در صورت تخلف از این قانون به ترتیب به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد :

الف – اخطار کتبی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

ب – تعویض علائم و نشانه ها و تغییر اسامی و عناوین پس از اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط وزارت کشور یا دستگاههای ذی ربط با هزینه متخلف .

ج – لغو پروانه کار .

تبصره 9 – نیروی انتظامی موظف است از نصب و استفاده از علائم به زبان و خط بیگانه توسط مراکز تولید ، توزیع و صنوف جلوگیری نماید .

تبصره 10 – آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه پس از تصویب با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی دولت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده وده تبصره در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ چهاردهم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/9/1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد
logo-samandehi
شعار سال 97