• آیین نامه بهداشت محیط

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/4/1371 بنا به پیشنهاد شماره 132 مورخ 11/2/1371 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در اجرای بند (2) ماده (1) قانون تشکیلات و وظائف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی – مصوب 3/3/1367 مجلس شورای اسلامی – آیین نامه بهداشت محیط را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 2 – هر اقدامی که تهدیدی برای بهداشت عمومی شناخته شود ، ممنوع میباشد .وزارت بهداشت ،‌ در مان و آموزش پزشکی موظف است پس از تشخیص هر مورد از مواردی که در حیطه وظائف وزارت می باشد ، رأساً  اقدام قانونی معمول و در سایر موارد موضوع را به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامهای قانونی ، فوری اعلام نماید . متخلفان از مقررات بهداشت عمومی تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت .

ماده 7 -  وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است مراکز بهداشتی – درمانی ،‌ آموزشی و تربیتی ،‌ اماکن  عمومی و مراکز تهیه ، توزیع ، نگهداری و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی را از نظر ضوابط و مقررات بهداشت محیطی کنترل و با متخلفان از دستورالعملها و توصیه های بهداشتی وزارت ، برابر مقررات قانونی مربوط (قانون تعزیزات ) رفتار نماید .

ماده 8 – مراجع صادر کننده پروانه کسب مراکز تهیه ، توزیع ، نگهداری و فروش مواد خوردنی ، آشامیدنی و بهداشتی و اماکن عمومی موظفند ضمن رعایت ظوابط مربوط به خود ، مقررات و توصیه های اعلام شده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی را نیز در این زمینه رعایت  نموده و قبل از صدور «پروانه  کسب » نظریه بهداشتی از این وزارتخانه کسب نمایند .

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد
logo-samandehi
شعار سال 97