• ممنوعیت وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی از چاپ نشریات غیر ضرور

ماده واحده – اختصاص و پرداخت هر گونه وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه سالیانه کل کشور و اموال و ثروتهای عمومی از سوی وزارتخانه و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهاد های انقلاب اسلامی و استفاده کردن از امکانات دولتی و کارکنان برای جمع آوری مطالب ، تحریر ، تنظیم ، چاپ و انتشار  هرگونه کتاب ، روزنامه ، مجله نشریات مشابه و هرنوع اوراق و پارچه های تبلیغاتی ، جزوه ، بروشور ، تراکت ، پوستر (به استثنای  پوستر  و بروشورهای  آموزشی ) سفارش چاپ هر گونه آگهی تبریک  ، تسلیت  و تشکر و اطلاعیه های غیر ضروری که مستقیماً با وظایف آنها ارتباط نداشته باشد در روزنامه و نشریات کشور ممنوع می باشد .

این ممنوعیت شامل تمامی اعتبارات دستگاههای مذکور حتی اعتبارتی که مستثنی  از قانون محاسبات  عمومی و یا سایر  مقررات عمومی دولت هستند  نیز می باشد .

تبصره 1 – موارد ذیل از شمول  ممنوعیت این قانون مستثنی  می باشند :

1-     وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

2-  وزارت امور خارجه در کشور ههایی که وزارت ارشاد اسلامی  در آنها فاقد نمایندگی  فرهنگی است ، به تشخیص و تأیید  وزیر امور خارجه

3-     سازمان تبلیغات اسلامی

4-  وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و مؤسسات وابسته به آن و مرکز نشر دانشگاهی در رابطه با چاپ کتاب و نشریه ، جزوه های علمی ،‌ فن ودرسی و تحقیقاتی .

5-     سازمان پژوهشی و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش (در رابطه با کتب و نشریات  علمی و آموزشی )

6-  تبلیغات مربوط به جبهه و جنگ در چهار چوب آیین نامه آن حد اکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ  این قانون  به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و همکاری وزارتخانه ها ی  سپاه – دفاع – جهاد و سازمان تبلیغات  اسلامی  به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

7-     بنیاد شهید به جز در انتشار کتاب ، نشریه و مجله

8-  بولتنهای داخلی ضروری و بروشورهاکه در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی  و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی با تعیین ضوابط توسط وزارت ارشاد اسلامی در رابطه با وظائف قانونی خود منتشر می نماید

9-     وزارت اطلاعات در رابطه با نشر مسایل امنیتی

تبصره 2- وزارت ارشاد اسلامی مجاز است در زمینه های علمی و فنی (با تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی ) و در زمینه های فرهنگی در صورت تشخیص  اجازه انتشار یک نشریه در هر رشته و در صورت ضرورت بیش از یک نشریه از محل اعتبارات مربوطه به دستگاه ذیربط را بدهد .

تبصره 3 – بهای نشریات و جزوات فوق با جلب نظر وزارتخانه و مؤسسات مذکور با  احتساب  هزینه های مربوط به مواد اولیه ، دستمزد ، پرسنل شاغل و هزینه های چاپ پس از وصول به حساب در آمد عمومی کشور واریز خواهد شد .

تبصره 4 – وزارت ارشاد اسلامی موظف است نسبت به عملکرد وزارتخانه ها ،‌ سازمانها و نهادهای مذکور دراین قانون نظارت کامل داشته با مشاهده تخلف جهت تعقیب قانونی مورد یا موارد را به مراجع صالحه قضایی احاطه داده و نتیجه  را از  طریق کمیسیون ارشاد اسلامی مجلس به اطلاع نمایندگان مجلس برساند .

تبصره 5 –  هر گونه هزینه و تخلف از این قانون در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی می باشد .

تبصره 6 – وزارت ارشاد اسلامی مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون را ظرف 4 ماه پس از ابلاغ تهیه  و به  تصویب هیأت وزیران برساند .

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و نهم مهر ماه 1365 مجلس شورای اسلامی تصویب  و در تاریخ 13/8/1365 به تأیید شورای نگهبان  رسیده است .

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد
logo-samandehi
شعار سال 97