• شرایط فروش و تغییر محل و تعطیل چاپخانه و واحد های وابسته به آن و سایر مقررات

شرایط فروش و تغییر محل و تعطیل چاپخانه و واحد های وابسته به آن

ماده 16- دارنده موافقت نامه تأسیس و پروانه، حق انتقال موافقت نامه تأسیس و پروانه خودرا به دیگری ندارند ، مگر با اجازه و موافقت  قبلی وزارت .

ماده 17- ورود ، خرید و نقل و انتقال ماشین آلات چاپ و دستگاههای لیتوگرافی موضوع این آیین نامه توسط دارندگان موافقت نامه تأسیس و پروانه بلامانع است و با موافقت قبلی وزارت انجام می گیرد .

ماده 18- هرگونه تغییر مکان دستگاههای چاپ   و لیتوگرافی ، باید با موافقت قبلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شود .

تبصره – قبل از انتقال ماشین آلات چاپ به مکان جدید ، ارائه تأییدیه به موارد مذکور در ماده (10) الزامی است .

ماده 19 – هرگاه دارنده پروانه موضوع این آیین‌نامه، قصد تعطیل موقت یا دائم کارگاه خود را داشته باشد باید قبلاً مراتب را با ذکر مدت ، به وزارت اطلاع دهد.

 

سایر  مقررات  

ماده 20- چاپخانه ها و واحد های وابسته که متعلق به وزارتخانه ها ، مؤسسات و شرکت های دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی ، بانکها و شهرداریها یا سازمانهایی هستند که شمول حکم بر آنها مسلزم ذکر نام است، از نظر فعالیت مشمول موارد(11) و (12) و(13) و (15) و(17) این آیین نامه هستند .

ماده 21 – هر چاپخانه و واحد های وابسته به آن مشخصات ، عکس و نشانی محل اقامت کلیه کارگران و کارمندان خود را با ذکر شغل و حدود مسئولیت هر یک به طور منظم در دفتر چه چاپخانه نگهداری کند .

ماده 22- از تاریخ تصویب این آیین نامه کلیه چاپخانه ها و واحد های وابسته به آن باید ظرف مدتی که وزارت تعیین میکند ، خود را با مفاد این آین نامه و دستور العملهای صادر شده تطبیق دهند ، در غیر اینصورت پروانه آنها از درجه اعتبار ساقط میشود .

ماده 23 – تخلف از مقررات این آیین نامه ، حسب مورد ، موجب جلوگیری از فعالیت و تعطیل موقت چاپخانه  و واحد های وابسته به آن میشود .

تبصره – تشخیص تناسب تخلف و میزان مجازات به عهده کمیسیون منتخب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است .

ماده 24- نیروی انتظامی در سراسر کشور مکلف است بنا به اعلام کتبی وزارت ، از فعالیت واحد های متخلف  یا فاقد پروانه  جلوگیری نماید .

ماده 25 – از تاریخ تصویب این آیین نامه کلیه مقررات مغایر ملغی  است، وزارت مأمور اجرای این آیین نامه است .

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد
logo-samandehi
شعار سال 97