• قانون حمایت حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان

فصل دوم -  حقوق پدید آورنده

ماده 4 – حقوق معنوی پدید آورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است .

ماده 5 – پدید آورنده اثرهای مورد حمایت این قانون می تواند استفاده  از حقوق مادی خود را در کلیه موارد از جمله موارد  زیر به غیر واگذار کند :

1 – تهیه فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و مانند آن .

2 – نمایش صحنه ای مانند تئاتر و باله و نمایشهای دیگر .  

3 – ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر .

4 – پخش از رادیو و تلویزیون و وسایل دیگر .

5 – ترجمه و نشرو تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالب ریزی و مانند آن .

فصل سوم – مدت حمایت از حق پدیدآورنده و حمایت های قانونی دیگر

ماده 20 – چاپخانه ها و بنگاههای ضبط صوت و کارگاهها و اشخاص که به چاپ یا نشر یا پخش و یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون می پردازند باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر  یا پخش یا انتشارو شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخه هایی که پخش می شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند .

فصل چهارم – تخلفات و مجازاتها

ماده 23 – هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

ماده 24 – هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می شود .

ماده 25 – متخلفین از مواد 17 – 18 - 19 – 20 این قانون به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد .

ماده 26 – نسبت به متخلفان از مواد 17 – 18- 19 – 20 این قانون در مواردی که به سبب سپری شدن مدت حق  پدید آورنده ، استفاده از اثر با رعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است ، وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت .

                                                          

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد
logo-samandehi
شعار سال 97