• قانون مجازات اسلامی

 

فصل هجدهم – جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

ماده 640 – اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال وتا 74 ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکورخواهند شد :

1 – هر کس نوشته یا طرح ،‌گراور ، ‌نقاشی ،‌ تصاویر ،‌ مطبوعات ،‌ اعلانات ، علایم ،‌ فیلم ،‌ نوار سینما و یا به طور کلی هرچیز کلی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاهدارد .

2- هر کس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً یا به وسیله دیگری وارد یا صادرکند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت ویا هر قسم معامله دیگر شود یا ازکرایه دادن آنها تحصیل مال نماید .

3 – هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد .

4 – هر کس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال  ممنوعه فوق و یا محل بدست آوردن آن را معرفی نماید .

تبصره 1 – مفاد این ماده شامل اشیائی  نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلائی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می گیرد .

تبصره 2 – اشیای مذکور ضبط و محو می گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذی ربط تحویل خواهد شد .     

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد
logo-samandehi
شعار سال 97