• آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

ماده 8 / آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

وارد کنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی  جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصرا، به وزارت بازرگانی مراجعه کنند.

تبطره 1- موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده ونیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارد.

ماده 36 / آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

صدور کتب و نشریات، فیلم و نوار، نقاشی و سایر آثار فرهنگی و هنری

 صدور کتب و نشریات، فیلم و نوار که نشر و پخش آن در کشور ممنوع نیست، مجاز است. صدور تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی  با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز می‌باشد.

بند 6 تبصره 2 ماده 38

ورود و ترخیص موقت یا قطعی کتب و نشریات، cd، دیسکت، نوار و میکرو فیلم حاوی مطالب علمی و فرهنگی و سایر محصولات صنعت چاپ، تکثیر و کپی برداری در زمینه‌های علمی و فنی مشرویط بر آنکه از نوع ممنوع شرعی یا قانونی نباشد، با موافقت وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و قناوری»«بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» حسب مورد و در سایر زمینه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون ارایه هیچگونه مجوز دیگری قابل انجام است.

مندرجات ذیل یاداشت فصل 84 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

بند 1. ورود هر گونه ماشین آلات چاپ، لیتوگرافی، گراور ساز، حروف چینی و صحافی موکول به اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

 

مندرجات ذیل یادداشت فصل 97 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

بند 1. به موجب مصوبه قانونی شماره 6416 مورخ 20/5/1358 شورای انقلاب اسلامی قانون معافیت ورود و صدور اشیاء عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر مورخ 22 تیرماه 1354 و آیین نامه اجرایی آن مورخ 28/7/54 (جز در مورد اشیا عتیقه و هنری که به گواهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای موزهای دولتی خریداری و وارد می‌شود) لغو شده است.

بند 4. به موجب بند 1 مصوبه قانونی شورای انقلاب اسلامی مصوب 22/10/1358 صدور هر گونه اشیا عتیقه و هنری از کشور ممنوع است. این ممنوعیت شامل تابلو و آثار هنرهای تجسمی معاصر(مربوط به پنجاه سال اخیر) نمی‌شود.

بند 6. ورود کلیه کالاهای این فصل(فصل 97) موکول به موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز می‌باشد.

 

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد
logo-samandehi
شعار سال 97