• معافیت گمرگی

معافیتهای گمرکی

الف : تفاهم نامه مربوطه                                                                                     

«تفاهم نامه»

در راستای حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از واحدهای صنعتی ومساعدت در گسترش نوسازی و توسعه‌ فعالیت‌های آنها و همچنین نظارت و حمایت‌های قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش فرهنگ و نقش انکار ناپذیر صنعت چاپ در چرخه تولید و رویکرد صنعتی – فرهنگی آن، تفاهم نامه ذیل بین وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی آقای دکتر مهدی غضنفری وزارت صنعت، معدن و تجارت، که در این تفاهم نامه به اختصار طرف اول نامیده می شود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایندگی آقای دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، که در این تفاهم نامه به اختصار طرف دوم نامیده می شود، منعقد می گردد .

ماده 1: موضوع تفاهم نامه : همکاری و تعامل در جهت توسعه صنعت چاپ

ماده 2: تعهدات طرف اول

2-1- برای صدور مجوز ورود ماشین آلات مورد نیاز واحد های دارای مجوز چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در چرخه تولید خود نیاز به ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با صنعت چاپ دارند، همکاری خواهد کرد.

2-2- در چارچوب آیین‌نامه‌ها و ضوابط مربوطه در خصوص صدور پروانه صنعتی برای آن دسته از چاپخانه‌هایی که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ نموده اند، همکاری خواهد کرد .

2-3- در راستای اجرای صحیح و هدفمند بند «غ» ماده (119) قانون امور گمرکی نسبت به بررسی و صدور مجوز معافیت از پرداخت حقوق ورودی برای ماشین‌آلات و تجهیزات وارده توسط واحد‌های دارای مجوز چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با معرفی آن وزارتخانه مشروط به احراز عدم ساخت در داخل کشور و در چارچوب ضوابط مربوطه اقدام لازم را معمول خواهد کرد.

2-4- نظارت بر نحوه صدور مجوز معافیت از پرداخت حقوق ورودی ماشین آلات

2-5- با توجه به اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها و تاثیرپذیری صنعت چاپ از افزایش احتمالی قیمت حامل‌های انرژی و ضرورت جلوگیری از بحران بیکاری و افزایش هزینه‌های تولید در این بخش، مراتب در چارچوب تمهیدات کارگروه حمایت از تولید کشور و تقسیم بندی به عمل آمده مورد امعان نظر و حمایت های لازم قرار خواهد گرفت .

ماده 3: تعهدات طرف دوم                     

3-1- در خصوص صدور مجوز ورود ماشین‌آلات چاپ برای واحدهای صنعتی که در خط تولید خود نیاز به دستگاه چاپ دارند، مطابق ضوابط و مقررات مربوطه همکاری خواهد کرد .

3-2- برای اجرای صحیح بند «غ» ماده (119) قانون امور گمرکی، فهرست ماشین‌آلات و تجهیزات چاپ را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال خواهد کرد .

3-3- در‌خواست‌های واصله در خصوص استفاده از معافیت پرداخت حقوق ورودی ماشین‌آلات چاپ و تجهیزات مربوطه به غیر از لوازم یدکی را بررسی و پس از تایید به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال خواهد کرد.

3-4- نظارت بر رعایت شرط مقرر در بند «غ» ماده (119) قانون امور گمرکی و دستورالعمل های مربوطه در خصوص نصب و بهره برداری ماشین‌آلات در جاهای تعیین شده

تبصره 1: اسناد و مدارک ماشین‌آلات وارداتی مرتبط می بایست به نام واحدهای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.

تبصره 2: مسؤلیت صدور مجوز معافیت از پرداخت حقوق ورودی ماشین‌آلات چاپ بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و بر انجام تعهدات متقاضی نظارت خواهد کرد.

ماده 4: در صورتی که ماشین‌آلات وارد شده از محل بند «غ» ماده (119) قانون امور گمرکی به مصرف دیگر غیر از مصرف تعیین شده از سوی طرف دوم برسد، قاچاق محسوب می شود .

ماده 5: به منظور عملیاتی کردن مفاد این تفاهم نامه، مدیر کل دفتر امور چاپ به نمایندگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل امور اقتصادی به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوعات مورد توافق را پیگیری خواهند و در صورت نیاز، برای رفع ابهامات، جلساتی در سطح معاونان ذی ربط دو وزارتخانه برگزار خواهد شد.

ماده 6: مدت اجرای این تفاهم نامه از تاریخ ابلاغ پنج سال می باشد که در صورت توافق طرفین قابل تمدید است .

ماده7: این تفاهم نامه در 7 ماده و 2 تبصره ودر دو نسخه که هر کدام حکم واحد را داراست در تاریخ ........ به امضاء طرفین رسید .

تفاهمنامه

 

 

روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت

پیرو تفاهم نامه شماره 208062/60 مورخ 7/12/92 فی مابین "وزارت متبوع" و" وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی " در خصوص همکاری و تعامل جهت توسعه صنعت چاپ  و در راستای اجرای صحیص و هدفمند بند "غ" ماده (119) قانون امور گمرکی و اطلاع می رساند :

فرآیند الکترونیکی برسی و صدور مجوز معافیت از پرداخت حقوق ورودی برای ماشین آلات و تجهیزات وارده توسط واحدهای دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ماده بهره برداری می باشد و متقاضیان استفاده از تسهیلات مربوطه می توانند جهت ثبت درخواست در سامانه "بهین یاب"به بخش "سرمایه گذاری " وارد شده و با انتخاب گزینه "درخواست  معافیت از حقوق ورودی ماشین آلات با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی " اطلاعات مربوطه را تکمیل نمایند .

قابل ذکر است طی فرآیند الکترونیکی فوق الذکر، درخواستهای مزبور پس از تکمیل و تایید نهایی ثبت نام توسط متقاضی وارد سامانه "هماهنگ" گردیده و ابتدا به تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد رسید و سپس جهت برسی و اقدام متعاقب به آن سازمان ارسال می گردد. بدیهی است رعایت مقررات جاری توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها جهت بررسی و تایید نهایی مورد تقاضا ضروری می باشد

علی اصغر رمزی

مدیر کل امور اقتصاد

تفاهمنامه 1

 

سرمایه گذاری و تسهیلات

الف:  اولویتهای سرمایه گذاری

صنعت چاپ کشور به دلیل فرابخشی بودن یکی از اموریت که بدون همکاری و هماهنگی دستگاههای متولی و اثرگذار امکان تدوین برنامه های توسعه و پیشرفت برای آن غیر ممکن می باشد و با توجه به نقش مؤثر آن در چرخه تولید و اقتصاد ملی نیازمند حمایت های دولت در ابعاد مختلف بوده و بدون این حمایت ها نمیتوان چشمم انداز روشنی برای آن ترسیم نمود . لذا حوزه سرمایه گذاری دفتر امور چاپ ملی نشست های کارشناسی با حوزه های مختلف وزارت صنعت ، معدن و تجارت خصوصا دفتر سرمایه گذاری وزارت مربوطه نسبت به تدوین اولویتهای مورد نظر و رعایت مشکل خطرات آن وزارتخانه اقدام و مراتب در سامانه بهین یاب در مرحله نمایش می باشد .

تفاهمنامه 5 
تفاهمنامه 4 
 
 

 

فهرست اولویت های سرمایه گذاری در صنعت چاپ حسب احداث و ایجاد

ردیف

شرح رسته

ویژگی ها و شروط

مناطق جغرافیایی استقرار مورد قبول

1

مجتمع چاپ و تولید نشریات و کتب

-فرایند تولید یکپارچه و شامل بخش های پیش از چاپ در یک مجموعه

- ماشین آلات نو و دارای نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در کشور

- ارائه گارانتی برای حسن انجام عملکرد ماشین آلات حداقل یک سال پس از نصب

- تکنولوژی ماشین آلات بر اساس تکنولوژی روز به تایید دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

- توجیه پذیری طرح و رعایت استانداردهای زیست محیطی در قالب مطالعات امکان سنجی و گزارش مکتوب به تایید مشاوران مورد قبول وزارت صنایع و معادن و یا دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

-ارائه تاییدیه و معرفی نامه توسط دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

 

 

 

- شهرک های صنعتی

-شهرک های چاپ فم،تهران ، خراسان رضوی، قزوین، آذربایجان شرقی ، اصفهان و استان مرکزی  

 

2

چاپ دیجیتال

(print on demand)

-چاپ دیجیتال به همراه فرایندهای تکمیلی صحافی

-ماشین آلات نو و دارای نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در کشور

-امکان ارائه بانک گارانتی برای حسن انجام عملکرد ماشین آلات حداقل یک سال پس از نصب

-تکنولوژی ماشین آلات براساس تکنولوژی روز به تایید دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

-توجیه پذیری طرح و رعایت استاندارد های زیست محیطی در قالب مطالعات امکان سنجی و گزارش مکتوب به تایید مشاوران مورد قبول وزارت صنایع و معادن و یا دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

-ارائه تاییدیه و معرفی نامه توسط دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

 

 

-مناطق مجاز حتی در داخل محدوده های شهری

 

ردیف

شرح رسته

ویژگی ها و شروط

مناطق جغرافیایی استقرار مورد قبول

3

چاپ و تولید جعبه های بسته بندی موق

-فرایند تولید یکپارچه و شامل بخش های پیش از چاپ در یک مجموعه

- ماشین آلات نو و دارای نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در کشور

- ارائه گارانتی برای حسن انجام عملکرد ماشین آلات حداقل یک سال پس از نصب

- تکنولوژی ماشین آلات بر اساس تکنولوژی روز به تایید دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

- توجیه پذیری طرح و رعایت استانداردهای زیست محیطی در قالب مطالعات امکان سنجی و گزارش مکتوب به تایید مشاوران مورد قبول وزارت صنایع و معادن و یا دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

-ارائه تاییدیه و معرفی نامه توسط دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

 

 

 

- شهرک های صنعتی مجاز

-شهرک های چاپ

-شهرک چاپ قم

- مناطق مجاز

4

تجمیع واحدهای چاپ و انتقال به شهرک های صنعتی

-حداقل فضای استقرار هر واحد 300 مترمربع و حداکثر 600 مترمربع

-ماشین آلات نو و دارای نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در کشور

-امکان ارائه بانک گارانتی برای حسن انجام عملکرد ماشین آلات حداقل یک سال پس از نصب

-تکنولوژی ماشین آلات براساس تکنولوژی روز به تایید دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

-توجیه پذیری طرح و رعایت استاندارد های زیست محیطی در قالب مطالعات امکان سنجی و گزارش مکتوب به تایید مشاوران مورد قبول وزارت صنایع و معادن و یا دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

-ارائه تاییدیه و معرفی نامه توسط دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

 

 

-مناطق مجاز حتی در داخل محدوده های شهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

شرح رسته

ویژگی ها و شروط

مناطق جغرافیایی استقرار مورد قبول

5

(چاپ اول) پیوسته

-روش های تولید فلکسو و روتوگراور و فرایندهای تکمیلی مثل لامیناسیون و برش

-ماشین آلات نو و دارای نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در کشور

- امکان ارائه بانک گارانتی برای حسن انجام عملکرد ماشین آلات حداقل یک سال پس از نصب

- اعم از تولید لفاف بسته بندی و یا سایر محصولات چاپی

- ارائه بانک گارانتی برای حسن انجام عملکرد ماشین آلات حداقل یک سال پس از نصب

- تکنولوژی ماشین آلات بر اساس تکنولوژی روز به تایید دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

- توجیه پذیری طرح و رعایت استانداردهای زیست محیطی در قالب مطالعات امکان سنجی و گزارش مکتوب به تایید مشاوران مورد قبول وزارت صنایع و معادن و یا دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

-ارائه تاییدیه و معرفی نامه توسط دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به "آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته"

 

 

 

 

 

 

- در کلیه مناطق مجاز

6

واحد چاپ کتب و نشریات

 

 

 

 

-امکان استفاده از ماشین آلات با سال ساخت حداکثر 5 سال از و تکنولوژی مورد تایید دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

- ارائه تاییدیه و معرفی نامه توسط دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

- فقط استان های

·         ایلام

·         بوشهر

·         چهار محال و بختیاری

·         خراسان جنوبی

·         خراسان شمالی

·         کردستان

·         کهگیلویه و بویراحمد

·         هرمزگان

·         سیستان و بلوچستان

·         شهرک چاپ

7

صحافی صنعتی

 

- حداقل فضای لازم 1000 متر مربع  

- ماشین آلات نو و دارای نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در کشور

- توجیه پذیری طرح و رعایت استانداردهای زیست محیطی در قالب مطالعات امکان سنجی و گزارش مکتوب به تایید مشاوران مورد قبول وزارت صنایع و معادن و یا دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

- ارائه تاییدیه و معرفی نامه توسط دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

 

 

 

-درمناطق مجاز

-شهرکهای صنعتی

-شهرکهای چاپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

     ب: هماهنگی با صندوق توسعه ملی :

با توجه به اهمیتت بازسازی و نوسازی صنعت چاپ و از سوئی ضرورت تامین سرمایه در گردش واحدهای فعال در حوزه چاپ و نشر مراتب در چارچوب ذیل پیگیری شده است .

1.     تشکیل جلسات در سطح عالیترین مسؤلین صندوق توسعه ملی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تمهید لازم حسب تفاهم لازم .

2.     تشکیل جلسات کارشناسی با حوزه های اقتصادی ، اعتبارات و نظرات بر طرحها با تحلیل دقیق برنامه توسعه صنعت چاپ و نشر کشور و نقش اینصنعت در چرخه و زنجیره تولید و سهم موثر آن در صادرات و درآمد ملی کشور

3.     انعقاد تفاهم نامه با صندوق توسعه کشور و معرفی فهرست چاپخانه داران پس از هماهنگی با ادارات کل استانهای تهران جهت برخورداری از تسهیلات ریایل در سال 91-92

4.     تعامل با بانکهای عامل برای امکان برخورداری واحدهای مورد نظر از تسهیلات ارزی با سود 6 % و بازپرداخت 5 تا 6 سال

تفاهمنامه 10

 

توجه بانکهای عامل پس از سهامی شدن تفاهم نامه لازم اعلام و عزیزان میتوانند درخواستهای خود را طی مراتب لازم به حوزه سرمایه گذاری و حمایتهای دفتر اور چاپ ارائه نمایند .

توجه : فهرست ادارات کل و اتحادیه محترم پس از تایید صندوق توسعه ملی در مسیر کارگروه صنعت ، معدن و تجارت در حال پیگیری بوده و تعداد 307 مورد تاکنون به بانک ملی معرفی و بقیه موارد در کارگروه مربوطه در حال انجام می باشد .

ج : نحوه ثبت نام و برخورداری از معاویتهای مربوطه

- ورود به سامانه بهین یاب

- ورود به بخش اولویتهای سرمایه گذاری

- دریافت کد رهگیری

- انجام فاز 1 و 2 و 3 و بارگذاری مدارک لازم

تذکر: برخورداری معافیتهای برای ماشین‌آلات متحمل به شرط احراز شرایط ذیل کد ملی نامه
شماره   ......   امکان پذیر خواهد بود .