بستمین دوره جشنواره ملی چاپ

برگزیدگان بیستمین جشنواره ملی چاپ

بخش فنی

ردیف

مرکز

برگزیده

1

موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی

آقای مسعود فرزانه

2

مجتمع چاپ اندیشه نوین

آقای مجید شکوهی کتابچی

3

چاپ مادرول

آقای حسین احمدی

4

مجتمع چاپ و بسته­بندی ماتریس نقش آفرین

آقای امیر کشانی

5

مجتمع چاپ نقش الماس

آقای سعید حاجیلو

6

شرکت چاپ کامل برچسب

آقای خیراله محبوبی

7

مجتمع چاپ اندیشه برتر

آقای سعیدشکوهی کتابچی

8

آنیل رسانه

آقای سیدرضا حسینی

بخش طراحی

ردیف

برگزیده

1

سرکار خانم ترانه متواضع

2

سرکار خانم عاطفه روحانی

3

آرش برهان

4

سرکار خانم صهبا سرابیان تبریزی

5

آقای محمد خسرو جردی

بخش کارفرمایان

ردیف

مرکز

برگزیده

1

شرکت رضوان شکلات

آقای مهدی بلوغی

2

شرکت ایده پردازان نگین پارسیان

آقای فرزاد بیطرف

3

شرکت بهار مدید نیکان

خانم سارا شریعتی

4

استودیو طراحی و خلاقیت پایدار

مهدی شوندی

5

حسن مستقیمی

حسن مستقیمی

بخش صادرات

ردیف

مرکز

برگزیده

1

شرکت نقشینه چاپ تبریز

آقای محمدعلی آقایی نیکجو

2

مجتمع چاپ و بسته­بندی هودیس پارس

آقای امیر هومن محمدی

3

مجتمع چاپ وبسته­بندی فرارنگ آریا

آقای امیرحسین رازقی

 

بخش پیشکسوتان

ردیف

پیشکسوت

استان

1

آقای اسحاق ابراهیمی ورکیانی

تهران

2

آقای بهمن پورمند

تهران

3

آقای احمدعلی عزیزی

تهران

4

آقای علی نورمحمدی

اردبیل

5

آقای مجتبی شمس نژاد

کرمانشاه

6

آقای محمدعلی انصاری­پور

اصفهان

بخش بانوی فعال

ردیف

برگزیده

استان

1

سرکار خانم گیتی شیری زنجانی

تهران

بخش نوآور کارآفرین

ردیف

برگزیده

مرکز

استان

1

آقای حمیدرضا صفری

چاپ صفری

تهران

2

آقای علیرضا احمدی

شرکت ترام چاپ

اصفهان

بخش صادرکننده محصولات چاپی

ردیف

برگزیده

مرکز

استان

1

آقای امیرهومن محمدی

مجتمع چاپ و بسته­بندی هودیس پارس

تهران

2

آقای بهمن بیاضیان

شرکت پلات(تقدیر شونده)

قزوین

بخش کارشناس حوزه چاپ کشور

ردیف

برگزیده

استان

1

آقای مهدی خداجو

فارس

فایل پی دی اف برگزیدگان بیستمین جشنواره ملی چاپ