برگزیدگان بخش آثار چاپی پانزدهمین جشنواره صنعت چاپ

حامد خسروی (اوج نیلی) از تهران
 
کمال فتحی بی‌طرف (آرتاپلاست) از تهران
 
رضا حیدری (پردازش تصویر رایان) از تهران
 
حمید متواضع (چاپ ابیانه) از تهران
 
امیرحسین رازقی (چاپ و بسته‌بندی فرارنگ آریا) از تهران
 
غلامرضا سالک یوسفی (چاپ و بسته‌بندی زیبانقش تبریز) از تهران
 
علیرضا سمیعی‌زاده (رایانه افق) از تهران
 
محمد مبارکی (سینا کارت) از تهران
 
مجید شکوهی کتابچی (شرکت اندیشه ایده تابان) از تهران
 
سعید شکوهی کتابچی (شرکت اندیشه برتر) از تهران
 
علیرضا دانش (شرکت هرم پاک) از تهران
 
حمید پورکلباسی اصفهانی (صحافی معین) از تهران
 
مجیدرضا اسماعیل‌زاده (کیانچاپ فاروج) از تهران
 
حسین احمدی (مادرول پارسیان) از تهران
 
داریوش مظهر سرمدی (مجتمع چاپ سرمدی) از تهران
 
هادی تخیری (نیکان پردازش) از تهران
 
اسکندر خمسه‌پور (ورنی چاپ) از تهران