پیشکسوتان، کارآفرینان، صادرکنندگان و نوآوران جشنواره صنعت چاپ

 پیشکسوتان:

رضا کیوانفر (چاپ کیوان) از  استان اصفهان 

 
فرامز بلاری (چاپ پایا) از استان البرز
 
غلامعلی شعر بابکی (چاپ گوتنبرگ) از استان خراسان رضوی
 
مجتبی شمس‌نژاد (چاپ شمس) از استان کرمانشاه
 
ساریه زیبانگار (چاپ و نشر نوین) از استان گیلان 
 
محمد شریف‌زاده (چاپ شفق) از استان تهران
 
هوشنگ نوروزلو از استان تهران
 
حسین عسگری (چاپ فروغ دانش) از استان تهران

بخش کارآفرینان، صادرکنندگان و نوآوران:
 
حمید پورکلباسی اصفهانی (صحافی معین) «کارآفرین» از استان تهران
 
محمد کشانی (شرکت ماتریس) «کارآفرین» از استان اصفهان
 
عبدالمجید لطیفی (مجتمع صنایع پگاه یزد) «کارآفرین» از استان یزد
 
محمدعلی آقایی‌زاده نیکجو (نقشینه چاپ) «صادرکننده» از استان تبریز 
 
رضا رضاخواه «نوآور» از استان تهران