• لیست مجوزها

1.      موافقت نامه تاسیس

برای تاسیس یک واحد چاپی اولین قدم، دریافت موافقت‌نامه تاسیس است. برای دریافت این مجوز بعد از تکمیل فرم‌های مربوطه و ارسال مدارک درخواستی، استعلامت مربوط انجام(سوپیشینه، استعلام حراست و مهارت کار از اتحادیه مربوط) و در صورت مثبت بودن آن موافقت نامه‌ تاسیس صادر خواهد شد. متقاضی تنها با داشتن این مجوز قادر خواهد بود اقدامات اولیه تاسیس واحد چاپی مانند تهیه مکان، خرید دستگاه و ورود ماشین‌ را انجام دهد. این موافقت نامه دارای اعتبار یک ساله بوده و برای یکبار به مدت 6 ماه قابل تمدید است.(مدارک مورد نیاز و روند اداری)

 

2.      پروانه تاسیس

پس از دریافت موافقت نامه تاسیس، متقاضی باید مکان چاپخانه را اعلام نماید. پس از بررسی و تایید مکان توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کار و امور اجتماعی و داشنگاه علوم پزشکی؛ متقاضی قادر خواهد بود دستگاه مورد نظر را از خارج کشور وارد یا در داخل از واحدهای دارای مجوز تهیه کند. پس از استقرار ماشین‌آلات و تهیه صورتجلسه استقرار پروانه تاسیس صادر خواهد شد. اعتبار پروانه تاسیس دادئمی است.(مدارک مورد نیاز و روند اداری)

 

3.       مجوز خرید، فروش و تغییر مالکیت ماشین‌آلات صنعت چاپ

برای خرید و فروش ماشین‌آلات چاپ و تغییر مالکیت آن در شناسنامه، ابتدا خریدار و فروشنده هر دو به دفتر امور چاپ مراجعه و پس از تکمیل فرم‌های مربوطه نامه معرفی به محضر را دریافت می‌کنند. پس از تنظیم سند صلح، نامه جابجایی صادر و چاپخانه خریدار قادر خواهد بود ماشین مورد نظر جابجا کند. پس از جابجایی و بازدید توسط بازرس دفتر امور چاپ، مالکیت دستگاه در شناسنامه تغییر خواهد کرد. (مدارک مورد نیاز و روند اداری)

 

4.      مجوز ورود ماشین‌آلات چاپ

برای ورود ماشین‌آلات چاپ به کشور ابتدا باید شرایط دستگاه مورد تایید دفتر امور چاپ قرار بگیرد. برای این امر ابتدا باید فاکتور دستگاه که حاوی اطلاعات آن است همراه با تقاضا در سربرگ واحد چاپی و همچنین مدارک بازرگانی ارائه شود. پس از تطبیق شرایط دستگاه با ضوابط، در صورت تایید نامه ورود صادر و خریدار می‌تواند اقدام به خرید ماشین نماید. (مدارک مورد نیاز و روند اداری)

  

5.      مجوز ترخیص از گمرک ماشین آلات

پس از خرید دستگاه و ورود آن به گمرک ایران، متقاضی همراه با مدارک گمرکی و سوابق ورود به دفتر امور چاپ مراجعه و تقاضای مجوز ترخیص برای دستگاه فوق می‌نماید. در صورت نو بودن دستگاه، بدون بازدید در گمرک مجوز ترخیص صادر و در غیر این صورت با تنظیم و ارسال نامه به کارشناسان چاپ ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ محل گمرک، درخواست بازدید از ماشین بعمل می‌آید. پس بازدید و تطبیق شرایط با مجوز ورود نامه ترخیص صادر خواهد شد.

 

6.      نامه‌های حمایتی

نامه‌های حمایتی با درخواست واحد مجوز دار از دفتر امور چاپ صادر خواهد شد. نام‌های حمایتی معمولاً در خصوص استفاده از برق سه فاز، معرفی به اداره بیمه و ... است.

 

7.      مجوز چاپ محصولات غیر کتاب

برای چاپ محصولات غیر کتاب دریافت مجوز ضروریست. برای دریافت این مجوز درخواست چاپخانه، سفارش دهنده و نمونه کار چاپی باید ارائه شود. پس از تطبیق با شرایط قانونی، در صورت نبود منع، مجوز صادر خواهد شد.

 

8.      صدور محصولات فرهنگی

برای صادر کردن محصولات فرهنگی(غیرکتاب) باید ابتدا نمونه کار، قرارداد کاری با سفارش دهنده و مدارک بازرگانی را جهت تطبیق با شرایط به کارشناسان تحویل داد. پس از بررسی‌ها و تایید آن، نامه صادرات برای گمرک محل صدور کالا صادر خواهد شد.

 

9.      دریافت مجوز ورود محصولات چاپی

برای ورود کالا‌های فرهنگی یامحصولات چاپ خورده ابتدا باید نمونه کار به همراه درخواست وارد کننده به دفتر امور چاپ ارائه شود. پس از انطباق با شرایط، مجوز ورود کالا صادر و وارد کننده حق حمل کالا از کشور مورد نظر به گمرک را خواهد داشت.(مدارک مورد نیاز و روند اداری)

 

10. دریافت مجوز ترخیص محصولات چاپی

پس از حمل کالا به گمرک ایران، متقاضی مدارک گمرکی خود را به همراه اصل مجوز ورود به دفتر امور چاپ ارائه و با توجه به ضوابط مجوز ترخیص کالا صادر می‌شود.(مدارک مورد نیاز و روند اداری)