• چارت اداری دفتر امور چاپ

 ساختار اداری 02

 

گروه برنامه ریزی توسعه و حمایت های صنعت چاپ

 

مشترک؛

-         همکاری لازم در اصلاح آیین نامه ها ، دستورالعملها و بهبود روشها

-         ایجاد هماهنگی و ارتباط با استانها در حوزه های ذیربط

-         برنامه ریزی لازم در راستای اجرای سند راهبردی توسعه صنعت چاپ و نشر

 

 

الف؛ واحد حمایت ها و تسهیلات

-         برنامه ریزی و تمهید لازم برای شناسایی فرصتها و اولویت های سرمایه گذاری در صنعت چاپ و نشر

-         برنامه ریزی و حمایت های لازم در خصوص معافیت های گمرکی ، مالیاتی و اعطای تسهیلات بانکی

-         برنامه ریزی برای تعامل و هماهنگی لازم با سایر وزارتخانه ها و دستگاه ها و نهاد‌های صنفی مرتبط در کشور برای جلب تسهیلات و حمایت ها و رفع مشکلات  صنعت چاپ و نشر

-         برنامه ریزی و همکاری لازم در راستای احداث شهرک های صنعتی و تخصصی و مناطق ویژه صنعت چاپ و نشر

-         همکاری لازم  با کارگروه های توسعه تجارت و کارآفرینی و مدیریت راهبردی

-         برنامه ریزی و تمهید لازم جهت پیگیری طرح (یا لایحه) بازسازی و نوسازی صنعت چاپ و نشر

 

ب؛ واحد آموزش و توسعه فناوری

-         برنامه ریزی لازم برای اجرای جشنواره ها، مسابقات، همایش ها، نمایشگاه های تخصصی صنعت چاپ و نشر

-         برنامه ریزی و همکاری لازم در خصوص تعریف و حمایت از تحقیقات و پژوهش ها و پایان نامه های صنعت چاپ و نشر

-         برنامه ریزی برای ارتقا، نوسازی و روزآمد نمودن صنعت چاپ (توسعه فناوری ها، توسعه گرافیک حرفه‌ای، یکپارچه سازی کارگاه‌های صنعت چاپ، توسعه کیفیت و تنوع محصولات چاپی)

-         همکاری لازم  با کارگروه آموزش، سنجش و پژوهش

-         برنامه ریزی لازم برای اجرای سند نظام جامع آموزش صنعت چاپ کشور با نگاه توسعه نظام‌مند آموزش‌های کاربردی (آموزشگاهی) و دانشگاهی صنعت چاپ کشور و احراز نیازمندیهای آموزشی این حوزه.

-         برنامه ریزی در جهت افزایش و گسترش ارتباطات بین المللی دست اندرکاران حوزه های چاپ و نشر و صنایع وابسته

 

ج؛ واحد رصد مواد اولیه و محصولات

-         رصد وضعیت مواد اولیه در کشور و برنامه ریزی و تمهید لازم حسب تهیه و تدارک آن

-         رصد وضعیت محصولات چاپی و نیازها و توانمندی های کشور و برنامه ریزی برای نیل به آنها

-         برنامه ریزی و تمهید لازم حسب خود کفایی و تامین قطعات، لوازم و ماشین آلات چاپ

-         برنامه ریزی برای افزایش بهره وری در صنعت چاپ و نشر کشور

-         برنامه ریزی برای اقتصادی نمودن بخش صنعت چاپ و نشر و صنایع وابسته در کشور، همچنین گسترش مناسب اشتغالزایی در این قسمت و جلوگیری از انحصار بازارهای داخلی این حوزه توسط بیگانگان

گروه نظارت و ارزیابی

 

مشترک؛

-         همکاری لازم در اصلاح آیین نامه ها ، دستورالعملها و بهبود روشها

-         ایجاد هماهنگی و ارتباط با استانها در حوزه های ذیربط

-         همکاری لازم با کارگروه حقوقی و تحول در قوانین

-         نظارت و ارزیابی واحد های چاپی

 

الف؛ واحد امتیازات

-         تهیه و تدوین ضوابط صدور یا لغو امتیازات واحدهای چاپی و اعمال نظارت های ستادی لازم در این خصوص

-         تهیه و تدوین ضوابط نقل و انتقال و بهره برداری از ماشین آلات چاپ و نظارت های ستادی لازم در این خصوص

-         تهیه و تدوین ضوابط لازم در خصوص تاسیس نمایندگی واردات و صادرات ماشین آلات چاپ و نظارت های لازم در این خصوص

-         پیگیری تشکیل کمیسیون چاپخانه های دولتی و خاص

 

ب؛ واحد محصولات چاپی غیر کتاب

-         تهیه و تدوین ضوابط و استاندارد های محصولات چاپی و بسته‌بندی و اعمال نظارت لازم در این خصوص

-         انجام امور مربوط به کمیسیون رسیدگی به تخلفات و انجام بازرسی های ضروری

 

 

ج؛ واحد صادرات و واردات

-         اعمال نظارت های ستادی لازم در خصوص امور گمرکات، صادرات و واردات محصولات چاپی و ماشین آلات صنعت چاپ و صدور مجوزهای مربوطه

-         تهیه و تدوین ضوابط صادرات و واردات محصولات چاپی و ماشین آلات صنعت چاپ و اعمال نظارت های ستادی لازم در این خصوص


 

واحد هماهنگی امور اجرایی

‍‍‍‍

-         اجرای دقیق دستورالعملها و بخشنامه ها در امور مربوط به تدارکات، رفاهیات و خدمات اداری و مالی

-         هماهنگی و ایجاد بستر مناسب جهت برقراری ارتباط بین واحدهای چاپ و نشر و صنایع وابسته در کشور در جهت همکاری و انتقال تجارب

-         همکاری و هماهنگی در اجرای نشست ها، جشنواره ها، مسابقات، همایش ها و نمایشگاه های تخصصی صنعت چاپ و نشر

-         ایجاد بانک اطلاعات و آمار در حوزه چاپ و نشر، صنایع وابسته و امور مرتبط با استفاده از روش های نوین رایانه ای
و به روز نگه داشتن اطلاعات

-         معرفی برنامه ها و فعالیت های دفتر در سطح عمومی و تخصصی

-          بسترسازی مناسب برای اجرای بهتر سیاست ها و برنامه های دفتر

 

الف؛ واحد پشتیبانی

-         انجام امور اداری و مالی و تنظیم اسناد و هزینه کردها و نظارت بر حسن انجام امور خدمات و تدارکات

-         پیش بینی احتیاجات دفتر در جهت تامین نیاز واحدها با صرفه جویی لازم

-         اعمال کنترل لازم درخصوص حفظ اموال، اقلام و دارایی دفتر

 

ب؛ واحد آمار و اطلاعات

-         اجرای نظام پایش و گزارش دهی آماری صنعت چاپ کشور از طریق سامانه های مربوطه

-         انجام تحلیل محتوایی با استفاده از گزارش های آماری و اطلاعات دریافتی و اطلاع رسانی مناسب آن

 

ج؛ واحد اطلاع رسانی

-         ارتباط مستمر، موثر و همگام با اصحاب رسانه های جمعی

-         تهیه و انعکاس اخبار، گزارش و برنامه های دفتر و پیگیری های لازم درخصوص بازخورد اخبار و اعلام نتایج مربوطه

-         رصد رسانه ها در جهت اخذ گزارشات، اخبار و مطالب منعکس شده مرتبط با صنعت چاپ و نشر

-         تهیه آرشیو اطلاعات با جمع آوری و طبقه بندی اخبارو اطلاعات در حوزه صنعت چاپ و نشر