معاونان اداره‌کل چاپ و نشر

  


سامی

مجید سامی

معاون امور آموزشی و پژوهشی

تلفن: 38512859

 


علی اکبر ابراهیمی

علی اکبر ابراهیمی

معاون برنامه‌ریزی

تلفن: 38512713