• معاونان اداره‌کل چاپ و نشر

  
محمدحسن فکری  

محمد حسن فکری

معاون امور آموزشی و پژوهشی

تلفن: 38512859


علی اکبر ابراهیمی

معاون برنامه‌ریزی

تلفن: 38512713