مدیرکل اداره چاپ و نشر

 

  
مهرزاد دانش   
     

مهرزاد دانش

تلفن دفتر کار:      38512635- 33966159

فکس: 33966158